Καλλιέργεια

Πρώτο μας μέλημα ήταν η αποκατάσταση της χαμένης γονιμότητας του εδάφους και η λήψη μέτρων κατά της διάβρωσης και έκπλυσής του. Ξεκινήσαμε με χλωρή λίπανση, δηλ. σπορά ψυχανθών π.χ. βίκου, τα οποία έχουν την ιδιότητα να μεταφέρουν στο έδαφος άζωτο από τον αέρα, και ταυτόχρονα με το βαθύ ριζικό τους σύστημα, να δημιουργούν πόρους στο έδαφος με αποτέλεσμα να εισχωρεί μέσα σε αυτό οξυγόνο και το νερό της βροχής.

Στη συνέχεια εφαρμόσαμε τις μεθόδους της βιοδυναμικής γεωργίας, και μέσω του κομπόστ και των βιοδυναμικών παρασκευασμάτων εμπλουτίζουμε συνεχώς το έδαφος με δυνάμεις ζωής και γονιμότητας, γιατί μόνο ένα ζωντανό και γόνιμο έδαφος μπορεί να εξασφαλίσει υγιή και ανθεκτικά φυτά.

Αντί για λιπάσματα χρησιμοποιούμε κομπόστ. Επίσης μη καίγοντας τα κλαδιά του κλαδέματος, αλλά θρυμματίζοντας τα και αφήνοντας τα πάνω στο έδαφος, του προσθέτουμε οργανική ουσία. Τα αγριόχορτα δεν τα αντιμετωπίζουμε σαν ζιζάνια και εχθρούς της καλλιέργειας, αλλά σαν πολύτιμους βοηθούς μας ενάντια στη διάβρωση και έκπλυση του εδάφους. Απλά τα κόβουμε και τα αφήνουμε και αυτά πάνω στο έδαφος. Έτσι οι ρίζες τους που παραμένουν μέσα στο έδαφος συγκρατούν το χώμα και τα κομμένα χόρτα το σκεπάζουν και δεν το αφήνουν να ξεραίνεται από τον ήλιο. Ελαχιστοποιήσαμε την καλλιέργεια με τρακτέρ για να μην συμπιέζεται το χώμα κάνοντας μόνο τις απολύτως απαραίτητες παρεμβάσεις.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω χειρισμών είναι η ελαχιστοποίηση των προσβολών από εχθρούς και αρρώστιες. Όταν υπάρξουν σημαντικές προσβολές, τότε χρησιμοποιούμε σκευάσματα, τα οποία είναι απολύτως επιτρεπτά στη βιολογική και βιοδυναμική γεωργία.