Δοχείο ΡΕΤ 8 kg ολόκληρες

Δοχείο ΡΕΤ 8 kg
ολόκληρες

κωδ. παραγγελίας 5115

για διάθεση χύμα ή μεγάλη οικογενειακή συσκευασία
καθαρό βάρος 8 kg, στραγγ. βάρος 5 kg
σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων

Σε άλμη
-με κρασόξυδο*

*προϊόν βιολογικής γεωργίας