Δοχείο ΡΕΤ 8 kg εκπυρηνωμένες

Δοχείο ΡΕΤ 8 kg
εκπυρηνωμένες

κωδ. παραγγελίας 5160

για διάθεση χύμα ή μεγάλη οικογενειακή συσκευασία
καθαρό βάρος 8 kg, στραγγ. βάρος 4,45 kg
σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων

Σε άλμη
-με κρασόξυδο*

*προϊόν βιολογικής γεωργίας